ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน