ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 53 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 38 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 37 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาเอือด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 31 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 27 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 19 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านตามุย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 8 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน