ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 51 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 47 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 47 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 42 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 39 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 31 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 19 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 19 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 17 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน