ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตุงลุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน