ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน