ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน