ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน