ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.50 ทอง 5  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.50 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านแก่งยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเอือด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน