ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.25 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.25 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.25 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโหง่นขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน