ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการของเขตพื้นที่
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนตัวแทน สพป.อบ๓
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์
1. สพป.อบ.3 จับสลากลำดับการแข่งขันได้ ลำดับที่ 15 
ให้โรงเรียนตัวแทนติดตามข่าวสารจากเว็ปไซต์ระดับภาคฯ

2. ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียน/ครู (ชื่อ-สกุล)/การเปลี่ยนตัว ในระบบโดยใช้
รหัสของโรงเรียนเข้าระบบในการแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 16-25 ตุลาคม 2561
3. สพป.อบ.3 จะจัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระดับภาคฯ 
ในระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2561 (จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง)
วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 14:13 น.