แจ้งการโอนข้อมูลตัวแทนกลุ่มเครือข่าย
ขอแจ้งกำหนดการโอนข้อมูลตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
ขอให้แอดมินทุกกลุ่มตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน ให้ถูกต้องสมบูรณ์ และ
แจ้งโอนข้อมูลภาย 
ในวันที่ 26 กันยายน 2561 
วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 19:14 น.