งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 3 ชั้น 1 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 3 ชั้น 1 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 3 ชั้น 1 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี โรงอาหาร 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 1,2 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 1,2 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 4 ชั้น 1 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 4 ชั้น 2 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1,2 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3,4 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ใต้ถุนอาคาร 5 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]