งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสนามชัย อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสนามชัย อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามชัย อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสนามชัย อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสนามชัย อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามชัย อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ประชุม 3 9 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ประชุม 3 9 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 และห้องสังคม 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 และห้องสังคม 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 และห้องสังคม 12 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามชัย ห้อง อาคารพุทธสถาน 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามชัย ห้อง อาคารพุทธสถาน 11 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]