ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน