ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 10  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน