ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านยางขี้นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน