ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62.80 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62.70 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58.20 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54.60 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54.60 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 53.70 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52.80 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 23.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 22 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 22 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 21.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 21.50 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 19.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 19 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 17.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 17 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 17 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 17 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนบ้านดอนชี(ศิริจันทรานุสรณ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 16.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านมะเขือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 16.50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 16 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 15 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 14.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 13 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 11.50 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน