ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64.25 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 28.25 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 26.75 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 26.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 26 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 25 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน