ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
11 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านนาดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 12  
16 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านยางขี้นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 21  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านหวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 24  
28 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 24  
29 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน