ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 822
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 49 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 43 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 26 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน