ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 51.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 49 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 49 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 43.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 36 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 33 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน