ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.89 ทอง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.25 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน