ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเซือม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน