ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 45 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน