ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69.75 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69.25 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านจานตะโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65.50 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64.75 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62.22 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 57.25 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 57.25 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 51.75 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน