ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 12  
14 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 12  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 49 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 38 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน