ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านจานตะโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน