ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 794
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจานตะโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.50 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.75 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63.25 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน