ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 30 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดไร่น้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 14 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 10 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 6 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
17 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน