ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 51 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านศรีบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 45 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดไร่น้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 42 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 41 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเศรษฐี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 41 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 37 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 36 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 36 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านก่อบึง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 35 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 33 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านนาดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 32 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 19 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านแต้เก่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 16 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านโอดนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 15 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 13 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนประชาสามัคคี[เหล่าค้อดอนแดง] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 9 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 7 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 6 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 3 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน