ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน