ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 10  
12 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 45 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน