ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98.27 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.89 เงิน 4  
5 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.44 เงิน 5  
6 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.81 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.44 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.84 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.17 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69.22 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67.94 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน