ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96.42 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.07 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.03 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.63 ทอง 6  
7 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.29 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.13 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.39 เงิน 11  
12 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.49 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.31 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.41 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.39 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.35 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.24 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.12 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.59 เงิน 19  
20 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.05 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.51 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.28 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน