ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.40 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน