ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98.86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโอดนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55.89 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 49.99 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 44.53 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 43.52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 41.72 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 41.61 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 40.20 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 39.86 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 34.97 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 31.69 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 24.56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 23.49 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านนาผาย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 16  
21 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 16  
22 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 16  
23 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 16  
24 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 16  
25 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน