ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 48 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 47 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 45 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 44 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 42 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 39 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 37 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 34 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 30 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 18 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน