ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนอุบลวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 51 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 45 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 42 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านเอ้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 32 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 30 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน