ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไร่น้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61.25 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60.25 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 57.75 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 57.25 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 48.75 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 46.75 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 46.75 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านโอดนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 46.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 44.25 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 43 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 42 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 41.25 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 37.50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 36.25 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 29.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 19.25 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
28 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน