ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
15 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
16 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน