ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.50 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
24 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
25 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
26 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
27 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
28 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
29 โรงเรียนบ้านโอดนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
30 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน