ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนรุ้งอรุณศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน