ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน