ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนบ้านจานตะโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนบ้านชีทวน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
23 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
24 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
25 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
26 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
27 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
28 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
29 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
30 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน