ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.50 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67.25 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
17 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน