ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านบุตร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.30 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.30 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.30 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.30 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านศรีบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.30 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67.30 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66.60 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน