ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56.75 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน