ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนรุ้งอรุณศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 21  
24 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 21  
25 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 17 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน