ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 12  
17 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 12  
18 โรงเรียนบ้านแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 12  
19 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านกระบูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 21  
25 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน