ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67.20 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโอดนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65.80 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63.40 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59.60 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58.20 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56.60 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56.20 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55.40 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52.40 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 48.80 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 43.80 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 43 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 39.80 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 37.40 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 23 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน